Verksamhetsområden

Med utgångspunkt från vår affärside har vi definierat tre huvudområden där vi har god kunskap, lång erfarenhet och bra nätverk. Med utgångspunkt från motorsport, hälsa och träning samt kultur/nöje bygger vi varumärken för enskilda personer och företag.