Bloggar & sociala media

thebriefFenomenet bloggar

Bloggar dök upp i början av 2000-talet och utvecklingen har sedan dess gått i en rasande takt allteftersom de sociala medierna blivit ett allt större och viktigare inslag i vardagslivet. Av Sveriges befolkning läser ca 35% bloggar regelbundet. De flesta som skriver egna bloggar är unga kvinnor, i åldersgruppen kvinnor 16-25 har ca 40% bloggat eller bloggar fortfarande regelbundet. Ordet blogg kom för övrigt med i den trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista  som utgavs år 2006.

Bloggar som marknadskommunikation

Även om bloggar kommer och går och de allra flesta är ett sätt för människor att skriva dagbok, som oftast bara läses av en liten krets, finns många exempel på bloggar som når stor publik. Mediet har dessutom blivit ett sätt att bli både känd och framgångsrik, ett exempel är Isabella Löwengrip som startade sin blogg Blondinbella som tonåring redan 2005.

Den kommersiella sidan av bloggandet utvecklas ständigt men är ännu i sin linda. Många kända bloggare gör visserligen stora pengar på sina vardagsreflektioner via annonsering och samarbeten med företag, men fortfarande finns otydligheter när det gäller t ex trovärdighet och hur affärsmodellen skall formuleras. Skattemyndigheterna har dessutom på senaste tiden fått upp ögonen för hur amatörbloggare får ersättning från företag i form av produkter och tjänster.

SEO Kommunikation har definierat bloggar som en marknadsföringskanal av många. Den stora fördelen jämfört med traditionella media är att bloggar som följs av en stor läsekrets också fungerar som en personlig och trovärdig kanal mot en tydlig målgrupp. Något som vi upplever som en stor fördel i dagens splittrade medialandskap.

Social media

Facebook, Instagram och Twitter är idag verktyg som med fördel kan användas för att marknadsföra idéer och varumärken. Att bygga en aktiv närvaro på sociala media är inte en förutsättning för att kunna använda dem effektivt, även om det inte hindrar att finnas på plats. SEO Kommunikation kan hjälpa er med kampanjer i dessa media.